EUROREISER MINIBUSSERVICE     OM OSS    VÅRE BUSSER     VÅR SJÅFØRBIL     KONTAKT OSS

OM OSS

Euroreiser Minibusservice eies og drives av Oddvar Flisram. Selskapet driver med turer i inn- og utland.

Vi har 10 års erfaring med turkjøring. Tilbakemeldingene frå kunder er meget gode vedrørende oss, våre sjåfører, biler og vårt opplegg som vi kan tilby Dere.

Vi er alltid punktlig og presis i våre oppdrag.

Vi skaffer også guider i forskjellige språk til Dere, men våre sjåfører forteller også litt om turen.

 

Euroreiser Minibusservice is owned and operated by Oddvar Flisram. The company provides tours at home and abroad.

We have 10 years experience of touring. The feedback from customers is very good about ourselves, our drivers, cars and our program that we can offer you.

We are always punctual and precise in our misson.

We also provide guides in different languages to you, but our drivers also tells a bit about the trip.